เครื่องเช็คสายแลน

เครื่องเช็คสายแลน


สินค้าที่ส่งมาขายนี้พิมพ์ในบิลมีชื่อเรียกว่า Network Cable Tester ยี่ห้อ LINK รุ่น NO.25-1 YL-1

เครื่องมือนี้ใช้เพื่อ

1. ตรวจสอบสายสัญญาณโทรศัพท์, CAT5E, UTP ที่ประกอบใส่หัวสำเร็จแล้ว (RJ45, RJ11) ว่ามีอาการขาดในหรือไม่
2. ตรวจสอบสายสัญญาณโทรศัพท์, CAT5E, UTP ที่เดินเชื่อมต่อกันไว้ (แลน,LAN) ว่ามีจุดไหนบกพร่องสัญญาณขาดหายไป

เครื่องทดสอบนี้ยังไม่มีคำเรียกเป็นคำไทยที่แน่นอน ต่างคนต่างเรียกกันไป เช่น

1. เครื่องเช็คสายสัญญาณ UTP / โทรศัพท์ / CAT5E / LAN
2. เครื่องเช็คสาย UTP / โทรศัพท์ / CAT5E / LAN
3. เครื่องทดสอบสายสัญญาณ UTP / โทรศัพท์ / CAT5E / LAN
4. เครื่องทดสอบสาย UTP / โทรศัพท์ / CAT5E / LAN
5. เครื่องเทสสายสัญญาณ UTP / โทรศัพท์ / CAT5E / LAN
6. เครื่องเทสสาย UTP / โทรศัพท์ / CAT5E / LAN

และตรงคำว่าเครื่อง จะใช้คำว่า "อุปกรณ์" หรือคำว่า "ตัว" กันแน่

อย่างไรก็ตามเรารู้ราคาของเจ้าตัวนี้แน่ๆ คือ 890บาท